BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Veiligheid

De middagsessie van Rond de Watertoren over cybercriminaliteit was efficiënt en geslaagd.

 Rond_de_Watertoren_1.jpg


Met een thema over computercriminaliteit organiseerde bedrijventerreinvereniging Rond de Watertoren op vrijdag 22.10.2021 de tweede academy middagsessie. Het doel is twee keer per jaar een korte en krachtige middagsessie (met broodjes) te organiseren over thema’s die actueel zijn en ondernemers zorgen baren.

Cyber- of computercriminaliteit is een groot probleem. Bijna de helft van alle bedrijven heeft de voorbije twee jaar te maken gekregen met fraude en economische criminaliteit.

Teun Vanderghote, zaakvoerder van Progressive IT gaf o.a. duidelijkheid over welke vormen van cyberaanvallen er bestaan, hoe je ze kan herkennen, welke software en anti-virus je kan inzetten, hoe je best omgaat met vreemde mails en welke de beste methode is om documenten veilig op te slaan.

En kan je jouw bedrijf verzekeren tegen dergelijke criminaliteiten?  Ja, daarover gaf Delphine Desmet van Verzekeringen Johan Desmet toelichting over welke verzekeringen in dit kader relevant zijn.

Ondernemers met meer vragen over hoe hun IT te beveiligen of zich te verzekeren tegen dergelijke criminaliteiten kunnen zich wenden tot teun@progressive.be of delphine@johandesmet.be.


Meer nieuws rond veiligheid

Wat is een BIN-Z?

Een BIN-Z heeft tot doel de veiligheid in jouw buurt te vergroten en de sociale controle te bevorderen. Tevens zal een wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de zelfstandigen van de verschillende winkelstraten en die van Astene er toe bijdragen het onveiligheidsgevoel terug te dringen. Een telefoonnetwerk waarschuwt alle zelfstandigen bij een inbraak of een poging daartoe. Verdachte handelingen worden onmiddellijk aan iedereen kenbaar gemaakt. Statistieken van de voorbije jaren hebben aangetoond dat het aantal inbraken en diefstallen beduidend lager ligt op de plaatsen waar een BIN actief is.

Het welslagen van een BIN-Z hangt hoofdzakelijk af van de medewerking van de zelfstandige ondernemers. Het spreekt voor zich dat een BIN-Z enkel kan slagen indien er minstens 85% van de zelfstandigen deelneemt.

De voordelen: een win-win situatie voor alle partijen

  • De zelfstandige ondernemers worden gezien als volwaardige partner in de bestrijding van de onveiligheidsproblematiek in hun buurt d.m.v. een goede samenwerking en constructieve communicatie met de lokale overheden en politie. 

  • De lokale politie krijgt goede operationele informatie ter beschikking als verantwoordelijke voor de contacten met het BIN en kan zijn taken van gemeenschapsgerichte politie doelbewust uitvoeren.

  • De lokale overheden kunnen de leefbaarheid van de betrokken buurt of wijk zien stijgen door het dalen van criminaliteit en onveiligheid.

Hoe deelnemen?

Deelnemen aan een BIN-Z gebeurt op vrijwillige basis en wordt bevestigd door een actief lidmaatschap. 

Interesse?

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan dit BIN-Z? 
Neem dan contact op met de dienst Lokale Economie op het nr. 09 381 95 00 of met de wijkcommissaris Stefanie Busauw op 09 381 41 00.


BRANDVEILIGHEID

Uw brandveiligheid dragen wij hoog in het vaandel. Samenmet de verantwoordeljiken van de brandweerzone Centrum, ondersteunen wij uw inspanningen om calamiteiten in uw bedrijf te vermijden. Wij denken daarbij aan ondersteuning bij de opmaak van uw brandpreventiedossier, brandopleidingen voor u en uw personeel, faciliteren van sleutelkluizen, technopreventieve maatregelen. 

Via de site: www.brandweerzonecentrum.be vindt u alle actuele dossiers.  

Bv. informatie over opstellen van een interventiedossier: https://www.brandweerzonecentrum.be/interventiedossier

 Brandweerzone_Centrum.jpg

Suggesties

U heeft nieuws dat op deze pagina hoort te staan? Vul het formulier hieronder in en wij bekijken om uw nieuws zo snel mogelijk hier te plaatsen.


 


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Progressive