BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Doe mee met de 2de Rond de Watertoren zwerfvuilacties
< TERUG NAAR OVERZICHT

Tweede Rond de Watertoren zwerfvuilactie op vrijdag 16.9.2022:

DOE JE MEE?


Niets is slechter voor het milieu dan rondslingerend afval. Op vrijdag 16 september 2022 zal Rond de Watertoren daarom een tweede zwerfvuilactie organiseren, en dat tijdens het weekend van World Cleanup DayIn Izones 4, 5 en 6 hopen we, zoals vorig jaar, opnieuw met +/- 30 vrijwillige medewerkers van verschillende Rond de Watertoren-bedrijven de straat op te gaan. Een hartelijke dank bij voorbaat!

De actie kaart het belang van propere industriezones en een nette stad concreet aan. Schepen voor KMO/Industrie en Milieu, Filip Vervaeke vertelt erover: ‘Netheid maakt de omgeving en het leven en werken veel aangenamer en daar wil Stad Deinze samen met verschillende bedrijven samen voor ijveren. Deze samenwerking werkt aanstekelijk en het is fijn dat ondernemers zelf hier ook hun schouders onderzetten.’

Stad Deinze steunt de actie dan ook door het gratis ter beschikking stellen van materiaal zoals handschoenen, grijpers, vuilniszakken en fluovestjes. Ook brengt de stad gepersonaliseerde bermbordjes aan haalt ze het verzamelde zwerfvuil op. Na afloop zullen de vrijwilligers opnieuw getrakteerd bij Kip&Hip op kippen- of tomatensoep en een broodje.


Inschrijven voor 6.9.2022 via info@ronddewatertoren.be en graag vermelden met hoeveel deelnemers je zal deelnemen.


PROGRAMMA

-       Start verzamelen om 10.30u op de parking aan de hoofdingang van Demival (Machelenstraat 169: kennismaking, groepsfoto en verdeling materiaal

-       Om 11u verdelen vrijwilligers over zones 4, 5 en 6 

-       Om 12.30u een bedanking met soep (tomaten-en kippensoep) bij Kip&Hip (Kortrijksesteenweg 244a)

 

De bedrijvenvereniging Rond de Watertoren is van plan om deze actie jaarlijks te herhalen en zo het bewustzijn rond zwerfafval te vergroten. 

Beelden van de geslaagde eerste actie zijn te zien via dit online album.

Pers van de editie 2021 in Het Laatste nieuws lees je hier.


IMG_1415.jpg

Huidige Omgevingsloket blijft van toepassing tot

1 januari 2018

Voor de Vlaamse Regering staan digitalisering en vereenvoudiging ten dienste van de samenleving en zijn ze geen doel op zich. Door de problemen met het digitaal loket voor bouwaanvragen kunnen de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen niet gegarandeerd worden op de voorziene datum van 1 juni. Omdat burgers, bedrijven en andere overheden niet het slachtoffer mogen worden van een onvoldoende performante toepassing werd volgens het decreet van 2 juni 2017 door de Vlaamse Regering  beslist om de streefdatum van 1 juni 2017 op te schuiven naar 1 januari 2018.

Die beslissing houdt in dat de huidige geldende regelgeving voor elk bestuur tot dan van toepassing blijft. Uiteraard wordt de continuïteit intussen verzekerd. De besturen die sinds 23 februari 2017 met de omgevingsvergunning werken, worden verder intensief ondersteund en de toepassing zal voortdurend verbeterd worden. De capaciteit van de toepassing wordt de komende maanden systematisch opgevoerd en verder afgestemd op de software van de lokale besturen. 

Via volgende link kan u de tekst van het van decreet vinden zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 1 januari 2018 garandeert de opdrachtnemer een performante, gebruiksvriendelijke toepassing met voldoende capaciteit en duidelijke communicatie tussen overheden en adviesinstanties. Op die manier krijgen burgers, bedrijven en besturen de kwaliteitsvolle dienstverlening waar ze recht op hebben.

 

 

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Progressive