BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Veiligheid

CYBERCRIMINALITEIT OF COMPUTERCRIMINALITEIT

Hoe beschermt u uw bedrijf en waar moet u dagdagelijks op letten?


UITNODIGING KORTE MIDDAGLUNCHSESSIE ROND DE WATERTOREN ACADEMY op vrijdag 22.10.2021.

Inschrijven nu of voor 11.10.2021.

 

De cybercriminaliteit in ons land blijft steeds sneller stijgen. Dat blijkt uit de jaarlijkse criminaliteitscijfers van de Belgische politie. Met 30 procent meer geregistreerde feiten dan in 2018 was het voorbije jaar een recordjaar wat informaticacriminaliteit betreft.

Heel vaak zijn bedrijven het doelwit van dergelijke praktijken. Bijna de helft van alle bedrijven heeft de voorbije twee jaar te maken gekregen met fraude en economische criminaliteit. Dat is het op een na hoogste cijfer in 20 jaar tijd. Tijdens de covid periode  zijn beduidend een hoger aantal cyberaanvallen op Belgische bedrijven gepleegd.  Opletten en beschermen is dus de boodschap.


Schermafbeelding_2020-12-07_om_19.44.52.png


Rond de Watertoren Academy wil u hierbij helpen.  Met een kort en krachtige middagsessie zorgen we ervoor dat u volledig op de hoogte bent.

Teun Vanderghote, zaakvoerder van Progressive IT zal toelichten welke vormen van cybercriminaliteit er bestaan en eenvoudig toelichten waar u voornamelijk moet op letten en welke beschermingsmechanismen u kan inbouwen.

Ook Delphine Desmet van Verzekeringen Johan Desmet zal erna kort uitleggen welke verzekeringen in dit kader relevant zijn.

U heeft zeker de mogelijkheid om tussendoor vragen te stellen, het mag best een interactief gebeuren zijn, dat maakt het geheel boeiender en interessanter voor iedereen.


PRAKTISCH: 

Inschrijven kan zeker al en is gratis en verplicht via info@ronddewatertoren.be. Deadline is 11.10.2021.


Locatie: Demival Academy - gebouw rechtover hoofdingang Demival (Machelenstraat 169, 9800 Deinze). Hartelijk welkom.

Er zijn broodjes en frisdrank en koffie/thee voorzien bij het onthaal om 12u.

Streefdoel is af te ronden rond 13.30u, zodat iedereen terug op kantoor is om 14u.

Kort, krachtig, leerrijk èn hartelijk!


Wat is een BIN-Z?

Een BIN-Z heeft tot doel de veiligheid in jouw buurt te vergroten en de sociale controle te bevorderen. Tevens zal een wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de zelfstandigen van de verschillende winkelstraten en die van Astene er toe bijdragen het onveiligheidsgevoel terug te dringen. Een telefoonnetwerk waarschuwt alle zelfstandigen bij een inbraak of een poging daartoe. Verdachte handelingen worden onmiddellijk aan iedereen kenbaar gemaakt. Statistieken van de voorbije jaren hebben aangetoond dat het aantal inbraken en diefstallen beduidend lager ligt op de plaatsen waar een BIN actief is.

Het welslagen van een BIN-Z hangt hoofdzakelijk af van de medewerking van de zelfstandige ondernemers. Het spreekt voor zich dat een BIN-Z enkel kan slagen indien er minstens 85% van de zelfstandigen deelneemt.

De voordelen: een win-win situatie voor alle partijen

  • De zelfstandige ondernemers worden gezien als volwaardige partner in de bestrijding van de onveiligheidsproblematiek in hun buurt d.m.v. een goede samenwerking en constructieve communicatie met de lokale overheden en politie. 

  • De lokale politie krijgt goede operationele informatie ter beschikking als verantwoordelijke voor de contacten met het BIN en kan zijn taken van gemeenschapsgerichte politie doelbewust uitvoeren.

  • De lokale overheden kunnen de leefbaarheid van de betrokken buurt of wijk zien stijgen door het dalen van criminaliteit en onveiligheid.

Hoe deelnemen?

Deelnemen aan een BIN-Z gebeurt op vrijwillige basis en wordt bevestigd door een actief lidmaatschap. 

Interesse?

Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan dit BIN-Z? 
Neem dan contact op met de dienst Lokale Economie op het nr. 09 381 95 00 of met de wijkcommissaris Stefanie Busauw op 09 381 41 00.

 

BRANDVEILIGHEID

Uw brandveiligheid dragen wij hoog in het vaandel. Samenmet de verantwoordeljiken van de brandweerzone Centrum, ondersteunen wij uw inspanningen om calamiteiten in uw bedrijf te vermijden. Wij denken daarbij aan ondersteuning bij de opmaak van uw brandpreventiedossier, brandopleidingen voor u en uw personeel, faciliteren van sleutelkluizen, technopreventieve maatregelen. 

Via de site: www.brandweerzonecentrum.be vindt u alle actuele dossiers.  

Bv. informatie over opstellen van een interventiedossier: https://www.brandweerzonecentrum.be/interventiedossier 

 Brandweerzone_Centrum.jpg

Suggesties

U heeft nieuws dat op deze pagina hoort te staan? Vul het formulier hieronder in en wij bekijken om uw nieuws zo snel mogelijk hier te plaatsen.


 


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive