BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Welke subsidies worden vrijgesteld van belastingen?
< TERUG NAAR OVERZICHT

Welke subsidies worden vrijgesteld van belasting?

dinsdag, 11 december 2018
 
Zijn bepaalde subsidies vrijgesteld van vennootschaps- of personenbelasting? We krijgen de vraag vaak. Wanneer je als onderneming van de overheid een subsidie ontvangt moet je een aanzienlijk deel hiervan via de belastingen terugbetalen aan de federale overheid. Gelukkig hebben een aantal wetten ervoor gezorgd dat je een vrijstelling van belasting kan krijgen.
belastingen
 

Ja, subsidies worden belast...

Binnen de vennootschaps- en personenbelasting geldt het principe dat elke subsidie die een onderneming ontvangt van de overheid (zowel regionale, federale als Europese subsidies) wordt belast als een opbrengst

...maar heel wat gewestelijke subsidies worden vrijgesteld!

Omdat subsidies vooral gewestelijke materie is en belastingen nog steeds federale inkomsten zijn, heeft men deze anomalie gelukkig via een aantal wetten rechtgezet. Heel wat gewestelijke subsidies genieten ondertussen van een vrijstelling in de vennootschapsbelasting, en soms ook in de personenbelasting.

Gewestelijke innovatiesteun is vrijgesteld

Bepaalde gewestelijke innovatiesteun is vrijgesteld van de vennootschapsbelasting.

Bij VLAIO gaat het om deze O&O-subsidiesOntwikkelingsprojectOnderzoeksprojectBaekeland-mandatenInnovatiemandaten (enkel fase 2), Ontwikkelingsproject op pilootschaal en ICON-projecten (enkel het bedrijfsdeel).

Gewestelijke investeringssteun is vrijgesteld

Kapitaal- en interestsubsidies die door de gewesten in het kader van de economische expansiewetgeving toegekend worden, zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting.

Bij VLAIO geldt deze vrijstelling momenteel voor de investeringssteun via de Ecologiepremie+Strategische ecologiesteun en Strategische transformatiesteun (enkel investeringssteun).

Ook de subsidie Ecologisch en veilig transport is vrijgesteld van vennootschapsbelasting op voorwaarde dat alle steun die werd aangevraagd door de onderneming investeringssteun is die geboekt wordt op het activa van de balans. 

Gewestelijke hinderpremies zijn vrijgesteld

Gewestelijke premies ter compensatie van hinder door openbare werken, zijn vrijgesteld. Deze vrijstelling is van toepassing is op zowel zelfstandigen in de personenbelasting als ondernemingen in de vennootschapsbelasting. 

Deze VLAIO maatregelen genieten van deze vrijstelling: HinderpremieSluitingspremie, en Inkomenscompensatievergoeding.  

Gewestelijke tewerkstellings- en beroepsoverstappremies zijn vrijgesteld

Ook bepaalde gewestelijke tewerkstellings- en beroepsoverstappremies zijn vrijgesteld van de vennootschapsbelasting indien de steun werd verkregen door een kmo. Voorbeelden zijn de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor werknemers, de VOP voor zelfstandigen en de aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

VLAIO beschikt momenteel niet over steunmaatregelen die hieraan beantwoorden. De kmo-groeisubsidie voor 'aanwerving' komt hiervoor niet in aanmerking.

 

Meer nieuws over Subsidies en vergunningen

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 2 december 2016 een strategische transformatiesteun toegekend van €558.000 aan Marcel Liebaert NV uit Deinze.

Marcel Liebaert NV is een wereldwijd bekende textielleverancier die bestaat sinds 1887. In het bedrijf worden niet alleen hoogwaardige bandjes voor lingerie, medische en technische toepassingen vervaardigd, maar ook een zeer uitgebreid gamma aan stoffen voor gebruik in diverse sectoren zoals lingerie, sport, medische en automobielsector. Er zijn 192 VTE werkzaam in het bedrijf. Via het strategisch transformatieproject wil het bedrijf zich omvormen van een zuivere producent van halffabricaten naar een leverancier van eindproducten met een hoge toegevoegde waarde via het vervaardigen van complexer “ready-to-use”-textiel. Verder wil men ook opschuiven in de waardeketen met kleine reeksen van hoogwaardig geconfectioneerd textiel. Hiertoe zal ca. 6,7 miljoen euro geïnvesteerd worden voor de bouw van een nieuwe fabriekshal met burelen en machines. Aan deze investering is ook een opleidingsprogramma gekoppeld van € 1,5 miljoen. Deze beslissing zal de verdere ontwikkeling van het bedrijf en de tewerkstelling in de regio met zekerheid ten goede komen.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive
Containers Vindevogel