BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Zou uw bedrijf baat hebben bij een driemaandelijkse KGA-ophaling? (dank om de korte vragenlijst vrijblijvend te beantwoorden)
< TERUG NAAR OVERZICHT

Zou uw bedrijf baat hebben bij een driemaandelijkse KGA-ophaling?

(dank om de korte vragenlijst vrijblijvend te beantwoorden)

 

Bij vele productieprocessen is er helaas geen ontsnappen aan: zowel kleine als grote bedrijven creëren Klein Gevaarlijk Afval of KGA. Dat afval bevat chemische stoffen die niet enkel schadelijk zijn voor de gezondheid van de mens, maar ook voor het milieu.

Maar omdat heel wat bedrijven vaak beperkt KGA veroorzaken, blijft het al gauw staan. 

Met oog op het gemak van een vaste ophaaldag voor alle bedrijven die lid zijn van de vzw, vraagt het bestuur van Rond de Watertoren zich dan ook af of u interesse heeft in een driemaandelijkse ophaling van uw bedrijfs-KGA. Intekenen op deze vragelijst is geheel vrijwillig.

Een vaste, geplande groepsronde zou betekenen dat uw KGA aan een veel lager tarief kan worden opgehaald. Zonder een exacte startdatum op de agenda te hebben, garanderen wij u dat uw bedrijf vooraf goed zou worden ingelicht. Ook zou u steeds een aparte factuur bezorgd krijgen.

Voordat we zo’n driemaandelijkse KGA-ophaling zouden organiseren, willen we uiteraard uw mening over dit initiatief horen.

Gelieve dus de korte bevraging in te vullen via deze link.


KGA.png

Het bestuur van de vzw bedankt u alvast voor uw antwoord.

Huidige Omgevingsloket blijft van toepassing tot

1 januari 2018

Voor de Vlaamse Regering staan digitalisering en vereenvoudiging ten dienste van de samenleving en zijn ze geen doel op zich. Door de problemen met het digitaal loket voor bouwaanvragen kunnen de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen niet gegarandeerd worden op de voorziene datum van 1 juni. Omdat burgers, bedrijven en andere overheden niet het slachtoffer mogen worden van een onvoldoende performante toepassing werd volgens het decreet van 2 juni 2017 door de Vlaamse Regering  beslist om de streefdatum van 1 juni 2017 op te schuiven naar 1 januari 2018.

Die beslissing houdt in dat de huidige geldende regelgeving voor elk bestuur tot dan van toepassing blijft. Uiteraard wordt de continuïteit intussen verzekerd. De besturen die sinds 23 februari 2017 met de omgevingsvergunning werken, worden verder intensief ondersteund en de toepassing zal voortdurend verbeterd worden. De capaciteit van de toepassing wordt de komende maanden systematisch opgevoerd en verder afgestemd op de software van de lokale besturen. 

Via volgende link kan u de tekst van het van decreet vinden zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 1 januari 2018 garandeert de opdrachtnemer een performante, gebruiksvriendelijke toepassing met voldoende capaciteit en duidelijke communicatie tussen overheden en adviesinstanties. Op die manier krijgen burgers, bedrijven en besturen de kwaliteitsvolle dienstverlening waar ze recht op hebben.

 

 

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive