BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Veneco is verlengd!
< TERUG NAAR OVERZICHT

Veneco is al even bezig met een vernieuwingsoperatie. Naast de kerntaken rond gemeentelijke dienstverlening die uitgebreid worden, gaat Veneco uit van nieuwe noden van de gemeentebesturen door intergemeentelijke samenwerking te stimuleren en het opzetten van een regionale werking, die nauwer aansluit bij de maatschappelijke realiteit.

De vernieuwing is op vandaag al erg voelbaar op het terrein. En dat wordt nu bevestigd door de gemeenten die allen hun mandaat hebben verlengd voor de komende 18 jaar tot 2034.

We zijn ontzettend trots dat Veneco is verlengd. Daarom danken we onze gemeentebesturen voor het vertrouwen. Want dat is hoe we in de toekomst willen werken: in vertrouwen en in samenwerking, aan concrete projecten.

Ook onze website is vernieuwd. Neem even de tijd om te grasduinen door onze vernieuwde dienstverlening. Zo zul je merken dat je bij ons niet alleen terecht kunt voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen, maar ook voor reconversieprojecten, vernieuwende woonprojecten, de projectregie van een nieuwe gemeenteschool of nieuw administratief centrum.

We zijn van nabij te volgen op Twitter https://twitter.com/Veneco_be en via onze LinkedInpagina https://www.linkedin.com/company/veneco_be.


Bekijk ook de reportage op AVS: Veneco ondersteunt gemeenten.

 logo_Venceo.jpg

OKT 2016 - Vereenvoudiging vergunningsaanvraag

De Vlaamse Regering keurde op 27 november 2015 het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning goed. Op 23 februari 2016 werd het uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat de omgevingsvergunning binnen 1 jaar na publicatie van kracht wordt.

De omgevingsvergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Het moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming.

Door de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning worden tegelijk de stedenbouwkundige en milieuaspecten beoordeeld. De aanvragen worden ingediend bij één loket nl. het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde moet worden doorlopen.

Bovendien zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Er is geen vervaldatum meer.

Nog een belangrijke wijziging is de mogelijkheid tot het digitaal indienen van de aanvraag waarna de verdere behandeling ook digitaal gebeurt.

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive
Kortweg