BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Uitnodiging: ontwikkeling ‘Charter Bedrijven en Biodiversiteit’
< TERUG NAAR OVERZICHT

De Vlaamse Overheid ontwikkelt momenteel een charter rond bedrijven en biodiversiteit. Dat charter stimuleert en ondersteunt organisaties om doelgericht te werken aan meer biodiversiteit op hun terreinen. Het zal deel uitmaken van een Green Deal rond bedrijven en biodiversiteit van de Vlaamse Overheid in samenwerking met Natuurpunt en Corridor.

Help ons om van biodiversiteit op bedrijventerreinen de normaalste zaak te maken, en geef het charter mee vorm. Op donderdag 8 februari 2018 werken we er samen aan met u en met andere grote en kleine bedrijven, ontwikkelaars van bedrijventerreinen, sectororganisaties, intercommunales en lokale besturen.

Een eerste werkversie van het charter krijgt u na inschrijving toegestuurd.

Waar

VAC Leuven (Dirk Boutsgebouw) – zaal Multi 01 (gelijkvloers)
Diestsepoort 6
3000 Leuven

Wanneer

8 februari 2018, start om 09.30 uur, einde rond 12.00 uur, gevolgd door een lunch en netwerkmoment.

Inschrijven

U kan inschrijven tot uiterlijk donderdag 25 januari 2018 via eventbrite

Meer informatie

Contacteer steven.vanonckelen@vlaanderen.be

charter-biodiversiteit.jpg

OKT 2016 - Vereenvoudiging vergunningsaanvraag

De Vlaamse Regering keurde op 27 november 2015 het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning goed. Op 23 februari 2016 werd het uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat de omgevingsvergunning binnen 1 jaar na publicatie van kracht wordt.

De omgevingsvergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Het moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming.

Door de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning worden tegelijk de stedenbouwkundige en milieuaspecten beoordeeld. De aanvragen worden ingediend bij één loket nl. het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde moet worden doorlopen.

Bovendien zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Er is geen vervaldatum meer.

Nog een belangrijke wijziging is de mogelijkheid tot het digitaal indienen van de aanvraag waarna de verdere behandeling ook digitaal gebeurt.

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive
Kortweg