BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
UITNODIGING INSPIRATIESESSIE DUURZAAM ONDERNEMEN in Deinze – 19.10.2017 ‘Hoe kan ik als ondernemer besparen op energie en afval in mijn bedrijf? '
< TERUG NAAR OVERZICHT

UITNODIGING INSPIRATIESESSIE DUURZAAM ONDERNEMEN in Deinze – 19.10.2017

 ‘Hoe kan ik als ondernemer besparen op energie en afval in mijn bedrijf?'  - met praktische voorbeelden onmiddellijk inzetbaar in uw bedrijf - schrijf nu in'.

D25-18785-Visual-Deinze-Industrie-Milieu.jpg

Het ondernemersplatform Deinze Industrie organiseert in samenwerking met stad Deinze en VOKA Oost-Vlaanderen op donderdag 19 oktober 2017 een praktische ondernemersavond rond duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen.

Het doel is om een aan de hand van reële praktische voorbeelden, milieuvriendelijke en haalbare besparingen voor te leggen voor diverse energie toepassingen.  Thema’s zoals lichtverbruik, perslucht, sluimerverbruik en afvalbeheer komen aan bod.

Wenst u als ondernemer economisch voordeel te halen uit uw afval en energie?  Schrijf u dan in, voor 9 oktober 2017 via www.deinze.be/ondernemers-energie  of  info@deinzeindustrie.be.

Onthaal vanaf 18.30u met broodjes.  Gratis inspiratiesessie van 19u tot 20.30u.

 

Deze avond gaat door in dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2 in 9800 Deinze en is gratis. Na de inspiratiesessie kan u vragen stellen en napraten met collega ondernemers met een gezellige drink.

OKT 2016 - Vereenvoudiging vergunningsaanvraag

De Vlaamse Regering keurde op 27 november 2015 het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning goed. Op 23 februari 2016 werd het uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat de omgevingsvergunning binnen 1 jaar na publicatie van kracht wordt.

De omgevingsvergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Het moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming.

Door de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning worden tegelijk de stedenbouwkundige en milieuaspecten beoordeeld. De aanvragen worden ingediend bij één loket nl. het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde moet worden doorlopen.

Bovendien zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Er is geen vervaldatum meer.

Nog een belangrijke wijziging is de mogelijkheid tot het digitaal indienen van de aanvraag waarna de verdere behandeling ook digitaal gebeurt.

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive
Kortweg