BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Uitbreiding de Prijkels naar Groot Prijkels
< TERUG NAAR OVERZICHT

Binnenkort staat de uitbreiding van de zone de Prijkels op het programma en zal ook een deel ervan op grondgebied Kruishoutem liggen. Deze bedrijvenzone "Groot Prijkels" zal begrensd zijn door de E17, de Gaversesteenweg, de Deinsesteenweg en de Kakelstraat. Omdat de uitbreiding van de zone een grote impact zal hebben wordt hiervoor een aparte nieuwspagina opgezet: project Groot Prijkels.

Klik hier voor een informatiebrochure over Groot Prijkels.Groot_Prijkels_projectfiche.pdf

OKT 2016 - Vereenvoudiging vergunningsaanvraag

De Vlaamse Regering keurde op 27 november 2015 het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning goed. Op 23 februari 2016 werd het uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat de omgevingsvergunning binnen 1 jaar na publicatie van kracht wordt.

De omgevingsvergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Het moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming.

Door de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning worden tegelijk de stedenbouwkundige en milieuaspecten beoordeeld. De aanvragen worden ingediend bij één loket nl. het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde moet worden doorlopen.

Bovendien zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Er is geen vervaldatum meer.

Nog een belangrijke wijziging is de mogelijkheid tot het digitaal indienen van de aanvraag waarna de verdere behandeling ook digitaal gebeurt.

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive
Kortweg