BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Teken je in op de eerste KGA groepsophaling in Rond de Watertoren op 17.9.2021 en wie helpt mee met de zwerfvuilactie op 17.9.2021?
< TERUG NAAR OVERZICHT

Eerste KGA groepsophaling in Rond de Watertoren op 17.9.2021 en wie helpt dezelfde dag mee met de zwerfvuilactie? Schrijf je in voor deze 2 acties.


Eerder dit voorjaar stuurden we een bevraging naar alle bedrijven in Rond de Watertoren met de vraag of een KGA (Klein Gevaarlijk Afval) ophaling nuttig kan zijn.  Van de respondenten bleken 3 op de 4 bedrijven dit een goed idee te vinden.  Vanaf nu zal er jaarlijks een actie plaatsvinden in september, de maand van World Cleanup Day.

Daarom zal op vrijdag 17.9.2021 een KGA ophaling plaatsvinden in Izones 4, 5 en 6.

Die dag kan u alle KGA gewoon meegeven met de ophaaldienst van afvalverwerker Vanheede. Deze Rond de Watertoren groepsophaling is tot 20% goedkoper dan een individuele ophaling.

Gelieve zo snel mogelijk - ten laatste 6.9.2021 - te melden via info@ronddewatertoren.be dat uw bedrijf wenst in te tekenen.  Daarna, tegen 9.9.2021 ten laatste, dient DIT FORMULIERingevuld terug gestuurd te worden (estimatie van hoeveelheid KGA afval - een effectieve afhandeling en facturatie volgt via afvalverwerker Vanheede).


kga_containerpark.jpg

 

Is jouw bedrijf milieubewust en doen jouw medewerkers mee aan de Rond de Watertoren Zwerfvuilactie?

 

Rond de Watertoren wil iets verder gaan in het bestrijden van afval.  Ook zwerfvuil in de industriezones moet aangepakt worden en daarvoor hebben we JOUW hulp nodig.

 

Ook op vrijdag 17.9.2021 willen we in Izone 4, 5 en 6 groepjes van minimum 7 vrijwilligers per zone vinden die willen meehelpen zwerfvuil op te ruimen van 11u tot 12.30u.  Daarna drinken we samen soep met brood (wordt gratis aangeboden) en om 13u gaat iedereen terug aan het werk.  

Alle materiaal voor het opruimen (gele hesjes, grijpers, handschoenen, zakken) krijgen we ter beschikking van stad Deinze.

 

Is jouw bedrijf  milieuvriendelijk en wil je jouw medewerkers laten deelnemen?

Vul dan hier het formulier in voor 6.9.2021 met jouw bedrijfsgegevens en het  aantal mensen die kunnen deelnemen.  Of stuur even een mailtje naar info@ronddewatertoren.be.  Onze gewaardeerde dank.

 

zwerfvuilophaling.jpgHuidige Omgevingsloket blijft van toepassing tot

1 januari 2018

Voor de Vlaamse Regering staan digitalisering en vereenvoudiging ten dienste van de samenleving en zijn ze geen doel op zich. Door de problemen met het digitaal loket voor bouwaanvragen kunnen de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen niet gegarandeerd worden op de voorziene datum van 1 juni. Omdat burgers, bedrijven en andere overheden niet het slachtoffer mogen worden van een onvoldoende performante toepassing werd volgens het decreet van 2 juni 2017 door de Vlaamse Regering  beslist om de streefdatum van 1 juni 2017 op te schuiven naar 1 januari 2018.

Die beslissing houdt in dat de huidige geldende regelgeving voor elk bestuur tot dan van toepassing blijft. Uiteraard wordt de continuïteit intussen verzekerd. De besturen die sinds 23 februari 2017 met de omgevingsvergunning werken, worden verder intensief ondersteund en de toepassing zal voortdurend verbeterd worden. De capaciteit van de toepassing wordt de komende maanden systematisch opgevoerd en verder afgestemd op de software van de lokale besturen. 

Via volgende link kan u de tekst van het van decreet vinden zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 1 januari 2018 garandeert de opdrachtnemer een performante, gebruiksvriendelijke toepassing met voldoende capaciteit en duidelijke communicatie tussen overheden en adviesinstanties. Op die manier krijgen burgers, bedrijven en besturen de kwaliteitsvolle dienstverlening waar ze recht op hebben.

 

 

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive