BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Reconversie en uitbreiding de Prijkels Deinze
< TERUG NAAR OVERZICHT

Reconversie en uitbreiding de Prijkels Deinze

Het bedrijventerrein de Prijkels wordt uitgebreid met 54 ha bedrijfskavels. 

de_Prijkels_uitbreiding.PNG

In het inrichtingsplan wordt bijzonder veel aandacht besteed aan mobiliteit en de ontsluiting op de N35 en N494. Er komen 10 km nieuwe veilige fietsverbindingen.
Daarnaast wordt ingezet op initiatieven hernieuwbare energie, gemeenschappelijke waterbuffering en kwaliteitsvolle groenstructuren.

https://www.veneco.be/nl/bedrijventerreinen-en-reconversieprojecten/detail/de-prijkels

Huidige Omgevingsloket blijft van toepassing tot

1 januari 2018

Voor de Vlaamse Regering staan digitalisering en vereenvoudiging ten dienste van de samenleving en zijn ze geen doel op zich. Door de problemen met het digitaal loket voor bouwaanvragen kunnen de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen niet gegarandeerd worden op de voorziene datum van 1 juni. Omdat burgers, bedrijven en andere overheden niet het slachtoffer mogen worden van een onvoldoende performante toepassing werd volgens het decreet van 2 juni 2017 door de Vlaamse Regering  beslist om de streefdatum van 1 juni 2017 op te schuiven naar 1 januari 2018.

Die beslissing houdt in dat de huidige geldende regelgeving voor elk bestuur tot dan van toepassing blijft. Uiteraard wordt de continuïteit intussen verzekerd. De besturen die sinds 23 februari 2017 met de omgevingsvergunning werken, worden verder intensief ondersteund en de toepassing zal voortdurend verbeterd worden. De capaciteit van de toepassing wordt de komende maanden systematisch opgevoerd en verder afgestemd op de software van de lokale besturen. 

Via volgende link kan u de tekst van het van decreet vinden zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 1 januari 2018 garandeert de opdrachtnemer een performante, gebruiksvriendelijke toepassing met voldoende capaciteit en duidelijke communicatie tussen overheden en adviesinstanties. Op die manier krijgen burgers, bedrijven en besturen de kwaliteitsvolle dienstverlening waar ze recht op hebben.

 

 

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive