BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Reconversie en uitbreiding de Prijkels Deinze
< TERUG NAAR OVERZICHT

Reconversie en uitbreiding de Prijkels Deinze

Het bedrijventerrein de Prijkels wordt uitgebreid met 54 ha bedrijfskavels. 

de_Prijkels_uitbreiding.PNG

In het inrichtingsplan wordt bijzonder veel aandacht besteed aan mobiliteit en de ontsluiting op de N35 en N494. Er komen 10 km nieuwe veilige fietsverbindingen.
Daarnaast wordt ingezet op initiatieven hernieuwbare energie, gemeenschappelijke waterbuffering en kwaliteitsvolle groenstructuren.

https://www.veneco.be/nl/bedrijventerreinen-en-reconversieprojecten/detail/de-prijkels

OKT 2016 - Vereenvoudiging vergunningsaanvraag

De Vlaamse Regering keurde op 27 november 2015 het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning goed. Op 23 februari 2016 werd het uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat de omgevingsvergunning binnen 1 jaar na publicatie van kracht wordt.

De omgevingsvergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Het moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming.

Door de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning worden tegelijk de stedenbouwkundige en milieuaspecten beoordeeld. De aanvragen worden ingediend bij één loket nl. het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde moet worden doorlopen.

Bovendien zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Er is geen vervaldatum meer.

Nog een belangrijke wijziging is de mogelijkheid tot het digitaal indienen van de aanvraag waarna de verdere behandeling ook digitaal gebeurt.

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive
Kortweg