BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Projectoproep voor o.a. bedrijven voor onthardingsprojecten, vergroening en groendaken/groengevels.
< TERUG NAAR OVERZICHT

 
 

Projectoproep ONTHARDING, VERGROENING EN gROENDAKEN & GROENGEVELS
Deadline: 15 mei 2019

Dit voorjaar lanceren het Departement Omgeving en het Agentschap Natuur en Bos de drie projectoproepen ‘Proeftuinen ontharding’, ‘Lokale vergroeningsprojecten’ en ‘Groendaken en groengevels’. Deze projecten moeten ervoor zorgen dat onze leefomgeving klimaatrobuuster, leefbaarder en duurzamer wordt.  Door harde oppervlakken te verwijderen, natuurarme omgevingen te vergroenen en daken en gevels nuttig te gebruiken door ze te beplanten, zetten we een stap in de goede richting. We krijgen een betere waterhuishouding, de omgeving wordt leefbaarder, de biodiversiteit neemt toe, de strijd met fijn stof wordt aangegaan, en zo veel meer. 

De vele verschillende lokale ingrepen dragen samen bij tot een veel aangenamere en gezondere leefomgeving.

Projecten in het kort:

  • Proeftuinen ontharding: 
    verwijder beton, asfalt of gebouwen en laat de bodem opnieuw ademen
  • Lokale vergroeningsprojecten: 
    maak van een natuurarme omgeving een aangename groene omgeving
  • Aanleg groendaken en groengevels:
    gebruik daken en gevels nuttig, beplant ze! Dit zal zorgen voor meer biodiversiteit, opvang van fijn stof en een waterbufferende werking


Overheden, (burger)verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen kunnen voor bovenstaande projecten tot 15 mei 2019 voor 12h een subsidieaanvraag indienen. De subsidie kan tot 75% van de kosten dekken en bedraagt maximum 250.000€.

Lees er alles over op de website van het Departement Omgeving.
 

 
 
 

Dit is een officiële uitnodiging van de Vlaamse overheid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huidige Omgevingsloket blijft van toepassing tot

1 januari 2018

Voor de Vlaamse Regering staan digitalisering en vereenvoudiging ten dienste van de samenleving en zijn ze geen doel op zich. Door de problemen met het digitaal loket voor bouwaanvragen kunnen de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen niet gegarandeerd worden op de voorziene datum van 1 juni. Omdat burgers, bedrijven en andere overheden niet het slachtoffer mogen worden van een onvoldoende performante toepassing werd volgens het decreet van 2 juni 2017 door de Vlaamse Regering  beslist om de streefdatum van 1 juni 2017 op te schuiven naar 1 januari 2018.

Die beslissing houdt in dat de huidige geldende regelgeving voor elk bestuur tot dan van toepassing blijft. Uiteraard wordt de continuïteit intussen verzekerd. De besturen die sinds 23 februari 2017 met de omgevingsvergunning werken, worden verder intensief ondersteund en de toepassing zal voortdurend verbeterd worden. De capaciteit van de toepassing wordt de komende maanden systematisch opgevoerd en verder afgestemd op de software van de lokale besturen. 

Via volgende link kan u de tekst van het van decreet vinden zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 1 januari 2018 garandeert de opdrachtnemer een performante, gebruiksvriendelijke toepassing met voldoende capaciteit en duidelijke communicatie tussen overheden en adviesinstanties. Op die manier krijgen burgers, bedrijven en besturen de kwaliteitsvolle dienstverlening waar ze recht op hebben.

 

 

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive