BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Opkuis toegangsweg iZone 5 - De Tonne
< TERUG NAAR OVERZICHT

Verboden te parkeren in de bermstroken in iZone 5 - de Tonne - omwille van opkuiswerken.

Schermafbeelding_2020-06-25_om_19.07.11.png

Binnenkort worden de signalisatieborden aan de toegang van de iZones 4, 5 en 6 in Deinze vervangen, door de bedrijventerreinvereniging vzw Rond de Watertoren.

Om deze werken degelijk te kunnen realiseren zijn vooraf opkuiswerken door stad Deinze gepland (van 26 juni tem 7 juli 2020). De maaiwerken werken reeds uitgevoerd.  Nu volgt het onkruidbranden van de verharde bermstroken en het vegen van de greppels en het wegdek.

Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren willen we alle medewerkers en bedrijven in zone 5 - de Tonne - vriendelijk vragen om gedurende deze periode NIET te parkeren buiten de bedrijfsterreinen. Met dank.

 

OKT 2016 - Vereenvoudiging vergunningsaanvraag

De Vlaamse Regering keurde op 27 november 2015 het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning goed. Op 23 februari 2016 werd het uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat de omgevingsvergunning binnen 1 jaar na publicatie van kracht wordt.

De omgevingsvergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Het moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming.

Door de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning worden tegelijk de stedenbouwkundige en milieuaspecten beoordeeld. De aanvragen worden ingediend bij één loket nl. het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde moet worden doorlopen.

Bovendien zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Er is geen vervaldatum meer.

Nog een belangrijke wijziging is de mogelijkheid tot het digitaal indienen van de aanvraag waarna de verdere behandeling ook digitaal gebeurt.

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive
Containers Vindevogel