BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Op zoek naar bedrijventerreinen? Geopunt is vernieuwd.
< TERUG NAAR OVERZICHT

Welke data kan ik er vinden?

De toepassing bevat geografische data van verschillende Vlaamse overheidsdiensten rond het thema ondernemen:

 • Bedrijventerreinen(van planning tot beheer)
 • Percelen (van ontwikkeling tot ingebruikname)
 • Businesscenters en incubatoren
 • Bronwfieldconvenanten
 • Steunzones
 • Seveso-inrichtingen
 • GPBV-installaties

Later dit jaar worden ook alle ondernemingen (rechtspersonen) en vestigingen (rechtspersonen en natuurlijke personen) vanuit de VKBO die een adres hebben in het Vlaams adressenregister, toegevoegd.

Primeur: specifiek zoeken!

Agentschap Innoveren & Ondernemen en Informatie Vlaanderen sloegen de handen in elkaar om voor verschillende data zoekfuncties op te zetten. Op die manier krijgt u een antwoord op tal van vragen, bijvoorbeeld:

 • Waar bevinden zich nog beschikbare bedrijventerreinen tussen 2500 en 5000 m²?
 • Welke planningsinitiatieven rond bedrijventerreinen zijn er op til in zone waar ik mij wil vestigen?
 • Wanneer wordt de uitgifte van een bedrijventerrein verwacht?
 • In welke bestemmingsgebied ligt mijn bedrijf?
 • In de gevonden resultaten kan u vervolgens nog eens filteren, selecteren, bevragen en makkelijk exporteren en hergebruiken.

Zelf proberen?

Ga naar www.geopunt.be en klik links op 'Ondernemen'. Via de knop ‘Zoek specifiek’ kan u data bevragen. Daarnaast kan u zelf aan de slag met de data via de downloadtoepassing van Informatie Vlaanderen of via web services.

Huidige Omgevingsloket blijft van toepassing tot

1 januari 2018

Voor de Vlaamse Regering staan digitalisering en vereenvoudiging ten dienste van de samenleving en zijn ze geen doel op zich. Door de problemen met het digitaal loket voor bouwaanvragen kunnen de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen niet gegarandeerd worden op de voorziene datum van 1 juni. Omdat burgers, bedrijven en andere overheden niet het slachtoffer mogen worden van een onvoldoende performante toepassing werd volgens het decreet van 2 juni 2017 door de Vlaamse Regering  beslist om de streefdatum van 1 juni 2017 op te schuiven naar 1 januari 2018.

Die beslissing houdt in dat de huidige geldende regelgeving voor elk bestuur tot dan van toepassing blijft. Uiteraard wordt de continuïteit intussen verzekerd. De besturen die sinds 23 februari 2017 met de omgevingsvergunning werken, worden verder intensief ondersteund en de toepassing zal voortdurend verbeterd worden. De capaciteit van de toepassing wordt de komende maanden systematisch opgevoerd en verder afgestemd op de software van de lokale besturen. 

Via volgende link kan u de tekst van het van decreet vinden zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 1 januari 2018 garandeert de opdrachtnemer een performante, gebruiksvriendelijke toepassing met voldoende capaciteit en duidelijke communicatie tussen overheden en adviesinstanties. Op die manier krijgen burgers, bedrijven en besturen de kwaliteitsvolle dienstverlening waar ze recht op hebben.

 

 

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive