BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Op zoek naar bedrijventerreinen? Geopunt is vernieuwd.
< TERUG NAAR OVERZICHT

Welke data kan ik er vinden?

De toepassing bevat geografische data van verschillende Vlaamse overheidsdiensten rond het thema ondernemen:

 • Bedrijventerreinen(van planning tot beheer)
 • Percelen (van ontwikkeling tot ingebruikname)
 • Businesscenters en incubatoren
 • Bronwfieldconvenanten
 • Steunzones
 • Seveso-inrichtingen
 • GPBV-installaties

Later dit jaar worden ook alle ondernemingen (rechtspersonen) en vestigingen (rechtspersonen en natuurlijke personen) vanuit de VKBO die een adres hebben in het Vlaams adressenregister, toegevoegd.

Primeur: specifiek zoeken!

Agentschap Innoveren & Ondernemen en Informatie Vlaanderen sloegen de handen in elkaar om voor verschillende data zoekfuncties op te zetten. Op die manier krijgt u een antwoord op tal van vragen, bijvoorbeeld:

 • Waar bevinden zich nog beschikbare bedrijventerreinen tussen 2500 en 5000 m²?
 • Welke planningsinitiatieven rond bedrijventerreinen zijn er op til in zone waar ik mij wil vestigen?
 • Wanneer wordt de uitgifte van een bedrijventerrein verwacht?
 • In welke bestemmingsgebied ligt mijn bedrijf?
 • In de gevonden resultaten kan u vervolgens nog eens filteren, selecteren, bevragen en makkelijk exporteren en hergebruiken.

Zelf proberen?

Ga naar www.geopunt.be en klik links op 'Ondernemen'. Via de knop ‘Zoek specifiek’ kan u data bevragen. Daarnaast kan u zelf aan de slag met de data via de downloadtoepassing van Informatie Vlaanderen of via web services.

OKT 2016 - Vereenvoudiging vergunningsaanvraag

De Vlaamse Regering keurde op 27 november 2015 het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning goed. Op 23 februari 2016 werd het uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat de omgevingsvergunning binnen 1 jaar na publicatie van kracht wordt.

De omgevingsvergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Het moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming.

Door de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning worden tegelijk de stedenbouwkundige en milieuaspecten beoordeeld. De aanvragen worden ingediend bij één loket nl. het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde moet worden doorlopen.

Bovendien zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Er is geen vervaldatum meer.

Nog een belangrijke wijziging is de mogelijkheid tot het digitaal indienen van de aanvraag waarna de verdere behandeling ook digitaal gebeurt.

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive
Kortweg