BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Ontbijtsessie met de KMO-zonnecoach in Deinze
< TERUG NAAR OVERZICHT

De energiefactuur in uw bedrijf weegt steeds zwaarder door? U wil graag de energiefactuur drastisch verminderen?  U wil graag zelf groene stroom produceren en uw duurzaam imago versterken?

Zelf zonnestroom produceren is een stuk goedkoper en milieuvriendelijker dan stroom van het net afnemen.

Is er binnen uw bedrijf, onvoldoende kennis, tijd en eventueel middelen om daar zelf werk van te maken?

Stad Deinze en Veneco willen u daar, samen met het Vlaams EnergieAgentschap (VEA), bij helpen: het VEA duidde het neutraal studiebureau Zero Emission Solutions (ZES) aan om KMO’s gratis bij te staan bij het realiseren van een zonne-energieproject.

 

ZES zal:

  • Al uw vragen m.b.t. zonne-energie beantwoorden.

  • Een prescan voor uw bedrijf maken om te bekijken hoeveel zonnepanelen u best plaatst en wat daarvan de terugverdientijd is.

  • De door u opgevraagde offertes van installateurs kritisch doorlichten.

 

Interesse?

Kom dan naar de ontbijtsessie op 25 maart 2019 in het Dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2, 9800 Deinze.

 

Ontvangst vanaf 7u30  in het Spiegelei met koffie en koeken.

Start van de infosessie om 8u00 in de raadzaal.

Opgelet: op voorhand inschrijven noodzakelijk via omgeving@deinze.be

Kan je er niet bij zijn maar wens je graag ondersteuning bij uw zonne-energieproject? Neem dan contact op met de KMO-zonnecoach: info@zeroemissionsolutions.com of 053 41 66 66.

 

Uitnodiging_ontbijtsessie_zonnecoach_KMO.pdf

 

OKT 2016 - Vereenvoudiging vergunningsaanvraag

De Vlaamse Regering keurde op 27 november 2015 het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning goed. Op 23 februari 2016 werd het uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat de omgevingsvergunning binnen 1 jaar na publicatie van kracht wordt.

De omgevingsvergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Het moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming.

Door de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning worden tegelijk de stedenbouwkundige en milieuaspecten beoordeeld. De aanvragen worden ingediend bij één loket nl. het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde moet worden doorlopen.

Bovendien zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Er is geen vervaldatum meer.

Nog een belangrijke wijziging is de mogelijkheid tot het digitaal indienen van de aanvraag waarna de verdere behandeling ook digitaal gebeurt.

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive
Containers Vindevogel