BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
NIEUW: de komst van de omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Ze verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.
< TERUG NAAR OVERZICHT

“De komst van de omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Ze verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.

De omgevingsvergunning geldt niet alleen in 'gemengde' gevallen waarbij nu een milieu- én een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Met de komt van de omgevingsvergunning verdwijnen de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning volledig. 

De procedures van beide vergunningen worden op mekaar afgestemd zodat tijdswinst en vereenvoudiging van de vergunningsprocedure grote voordelen zijn, in het bijzonder voor ondernemers, bedrijven en landbouwers.

Wat verandert er t.o.v. de huidige manier van werken?

Milieuvergunning van bepaalde duur -> omgevingsvergunning van onbepaalde duur

Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten houden met de vervaldatum van zijn vergunning. Maar de inspraak van de bevolking en de bescherming van mens en milieu blijft wel gewaarborgd.

Bij problemen procedure heropstarten -> oplossingsgerichte vernieuwingen

Bij ingewikkelde projecten kan de overheid verplicht worden om op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren. De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt.

Analoog -> digitaal

De digitale manier van werken draagt bij tot een vereenvoudiging en versnelling en stelt de behandelende diensten in staat te besparen op inzet en papier.

Inwerkingtreding

De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.

De aanpassingen zullen getrapt in werking treden vanaf 23 februari 2017.

Grote complexe aanvragen die door hogere overheden moeten behandeld worden, gaan vanaf dan reeds behandeld worden via de nieuwe procedures.

Vrijwel alle Vlaamse gemeentes waaronder ook Deinze, hebben uitstel gevraagd tot 1 juni 2017. De volledig vernieuwde behandeling en het digitaal karakter zorgen voor enige vertraging bij de softwareleveranciers van gemeentelijke overheden.

Tot 1 juni blijven de huidige wetgevingen en procedures geldig voor de meeste aanvragen, zij het dat de een aanvraag voor milieuvergunning ingediend na 23/02/2017 voor onbepaalde duur zal zijn.”

Info via: Jan Masquelin

Deskundige stedenbouw
Stadsbestuur Deinze
Brielstraat 2 - 9800 Deinze

T 09 381 07 15
E Jan.Masquelin@Deinze.be

milieuvergunning.jpg

OKT 2016 - Vereenvoudiging vergunningsaanvraag

De Vlaamse Regering keurde op 27 november 2015 het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning goed. Op 23 februari 2016 werd het uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat de omgevingsvergunning binnen 1 jaar na publicatie van kracht wordt.

De omgevingsvergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Het moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming.

Door de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning worden tegelijk de stedenbouwkundige en milieuaspecten beoordeeld. De aanvragen worden ingediend bij één loket nl. het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde moet worden doorlopen.

Bovendien zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Er is geen vervaldatum meer.

Nog een belangrijke wijziging is de mogelijkheid tot het digitaal indienen van de aanvraag waarna de verdere behandeling ook digitaal gebeurt.

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive
Kortweg