BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
GRATIS OPHALING KGA VOOR BEDRIJVEN LID VAN EEN BEDRIJVENTERREINVERENIGING IN DEINZE OPHALINGEN OP: 9, 10, 16 en 17 OKTOBER 2017
< TERUG NAAR OVERZICHT

GRATIS OPHALING KGA VOOR BEDRIJVEN LID VAN EEN BEDRIJVENTERREINVERENIGING IN DEINZE

OPHALINGEN OP:  9, 10, 16 en 17 OKTOBER 2017

VANDAAG INSCHRIJVEN VOOR UW PLAATS OP EEN VAN DE OPHAALDATA

BELLEN OF MAILEN VOOR PLAATS NAAR Riet Fransen - 32 9 342 22 16 - riet.fransen@suez.com

  

Klein Gevaarlijk Afval (KGA) zoals lege verfpotten, oude tl-lampen, loodaccu’s, olieresten, chemicaliën, lege cartridges en toners … wordt vaak voor lange tijd opgeslagen in bedrijven, of erger nog, belandt in de restcontainer. Bedrijven zijn verplicht Klein Gevaarlijk Afval (KGA) afzonderlijk in te zamelen.

 

Het ondernemersplatform Deinze Industrie (samenwerkingsverband tussen stad Deinze en alle bedrijven, vertegenwoordigd via de drie bedrijventerreinverenigingen (De Prijkels, Deinze Noord en Rond de Watertoren) wil met een GRATIS KGA OPHALING op 9, 10, 16 en 17 oktober 2017 aantonen dat de grootorde van een bedrijventerrein of groepering van bedrijventerreinen een ideale schaal biedt voor groepsophaling.  Gezien voor veel bedrijven de hoeveelheid KGA beperkt is, biedt een gezamenlijk initiatief een financieel voordeel. gezien de logistieke kost beperkt kan worden.

 

Deze ophaling is volledig gratis voor de leden van een bedrijventerreinvereniging.

Zowel transport als verwerkingskost zijn gratis,

dank zij Deinze Industrie, stad Deinze en POM Oost-Vlaanderen.

 

NU INSCHRIJVEN VOOR UW PLAATS OP EEN VAN DE OPHAALDATA

BELLEN OF MAILEN VOOR PLAATS NAAR Riet Fransen - 32 9 342 22 16 - riet.fransen@suez.com

  

Praktisch:

-          Aanvragen dienen tijdig te gebeuren via een aanmeldformulier – zie verder

-          Voor deze actie geldt het principe: ENKEL VOOR LEDEN - first in, first served (aanvragen via aanmeldformulieren/aanvragen van bedrijven die niet meer kunnen bediend worden, worden verwittigd door Suez)

-          Per ophaaldag (9,10, 11 en 17 oktober 2017) kunnen max. 10 bedrijven deelnemen

-          De afvalfracties zijn beperkt (zie aanmeldformulier)

-          Ophaling van 9.10.2017: uiterste inschrijvingsdatum 28.9.2017

-          Ophaling van 10.10.2017: uiterste inschrijvingsdatum 29.9.2017

-          Ophaling van 16.10.2017: uiterste inschrijvingsdatum 5.10.2017

-          Ophaling 17.10.2017: uiterste inschrijvingsdatum 6.10.2017


AANMELDFORMULIER :      

KGA_Aanmeldingsformulier_2017_Deinze.xls


U bent nog geen lid, maar wenst toch gebruik te maken van deze gratis service?  Wordt dan snel lid! Mailen naar info@deinzeindustrie.be voor 22.9 en betaling lidmaatschap (€150) voor 26.9.2017.


Voor info zie www.deinzeindustrie.be – info@deinzeindustrie.be

 

OKT 2016 - Vereenvoudiging vergunningsaanvraag

De Vlaamse Regering keurde op 27 november 2015 het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning goed. Op 23 februari 2016 werd het uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat de omgevingsvergunning binnen 1 jaar na publicatie van kracht wordt.

De omgevingsvergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Het moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming.

Door de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning worden tegelijk de stedenbouwkundige en milieuaspecten beoordeeld. De aanvragen worden ingediend bij één loket nl. het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde moet worden doorlopen.

Bovendien zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Er is geen vervaldatum meer.

Nog een belangrijke wijziging is de mogelijkheid tot het digitaal indienen van de aanvraag waarna de verdere behandeling ook digitaal gebeurt.

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive
Kortweg