BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
GRATIS OPHALING KGA VOOR BEDRIJVEN LID VAN EEN BEDRIJVENTERREINVERENIGING IN DEINZE OPHALINGEN OP: 9, 10, 16 en 17 OKTOBER 2017
< TERUG NAAR OVERZICHT

GRATIS OPHALING KGA VOOR BEDRIJVEN LID VAN EEN BEDRIJVENTERREINVERENIGING IN DEINZE

OPHALINGEN OP:  9, 10, 16 en 17 OKTOBER 2017

VANDAAG INSCHRIJVEN VOOR UW PLAATS OP EEN VAN DE OPHAALDATA

BELLEN OF MAILEN VOOR PLAATS NAAR Riet Fransen - 32 9 342 22 16 - riet.fransen@suez.com

  

Klein Gevaarlijk Afval (KGA) zoals lege verfpotten, oude tl-lampen, loodaccu’s, olieresten, chemicaliën, lege cartridges en toners … wordt vaak voor lange tijd opgeslagen in bedrijven, of erger nog, belandt in de restcontainer. Bedrijven zijn verplicht Klein Gevaarlijk Afval (KGA) afzonderlijk in te zamelen.

 

Het ondernemersplatform Deinze Industrie (samenwerkingsverband tussen stad Deinze en alle bedrijven, vertegenwoordigd via de drie bedrijventerreinverenigingen (De Prijkels, Deinze Noord en Rond de Watertoren) wil met een GRATIS KGA OPHALING op 9, 10, 16 en 17 oktober 2017 aantonen dat de grootorde van een bedrijventerrein of groepering van bedrijventerreinen een ideale schaal biedt voor groepsophaling.  Gezien voor veel bedrijven de hoeveelheid KGA beperkt is, biedt een gezamenlijk initiatief een financieel voordeel. gezien de logistieke kost beperkt kan worden.

 

Deze ophaling is volledig gratis voor de leden van een bedrijventerreinvereniging.

Zowel transport als verwerkingskost zijn gratis,

dank zij Deinze Industrie, stad Deinze en POM Oost-Vlaanderen.

 

NU INSCHRIJVEN VOOR UW PLAATS OP EEN VAN DE OPHAALDATA

BELLEN OF MAILEN VOOR PLAATS NAAR Riet Fransen - 32 9 342 22 16 - riet.fransen@suez.com

  

Praktisch:

-          Aanvragen dienen tijdig te gebeuren via een aanmeldformulier – zie verder

-          Voor deze actie geldt het principe: ENKEL VOOR LEDEN - first in, first served (aanvragen via aanmeldformulieren/aanvragen van bedrijven die niet meer kunnen bediend worden, worden verwittigd door Suez)

-          Per ophaaldag (9,10, 11 en 17 oktober 2017) kunnen max. 10 bedrijven deelnemen

-          De afvalfracties zijn beperkt (zie aanmeldformulier)

-          Ophaling van 9.10.2017: uiterste inschrijvingsdatum 28.9.2017

-          Ophaling van 10.10.2017: uiterste inschrijvingsdatum 29.9.2017

-          Ophaling van 16.10.2017: uiterste inschrijvingsdatum 5.10.2017

-          Ophaling 17.10.2017: uiterste inschrijvingsdatum 6.10.2017


AANMELDFORMULIER :      

KGA_Aanmeldingsformulier_2017_Deinze.xls


U bent nog geen lid, maar wenst toch gebruik te maken van deze gratis service?  Wordt dan snel lid! Mailen naar info@deinzeindustrie.be voor 22.9 en betaling lidmaatschap (€150) voor 26.9.2017.


Voor info zie www.deinzeindustrie.be – info@deinzeindustrie.be

 

Huidige Omgevingsloket blijft van toepassing tot

1 januari 2018

Voor de Vlaamse Regering staan digitalisering en vereenvoudiging ten dienste van de samenleving en zijn ze geen doel op zich. Door de problemen met het digitaal loket voor bouwaanvragen kunnen de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen niet gegarandeerd worden op de voorziene datum van 1 juni. Omdat burgers, bedrijven en andere overheden niet het slachtoffer mogen worden van een onvoldoende performante toepassing werd volgens het decreet van 2 juni 2017 door de Vlaamse Regering  beslist om de streefdatum van 1 juni 2017 op te schuiven naar 1 januari 2018.

Die beslissing houdt in dat de huidige geldende regelgeving voor elk bestuur tot dan van toepassing blijft. Uiteraard wordt de continuïteit intussen verzekerd. De besturen die sinds 23 februari 2017 met de omgevingsvergunning werken, worden verder intensief ondersteund en de toepassing zal voortdurend verbeterd worden. De capaciteit van de toepassing wordt de komende maanden systematisch opgevoerd en verder afgestemd op de software van de lokale besturen. 

Via volgende link kan u de tekst van het van decreet vinden zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 1 januari 2018 garandeert de opdrachtnemer een performante, gebruiksvriendelijke toepassing met voldoende capaciteit en duidelijke communicatie tussen overheden en adviesinstanties. Op die manier krijgen burgers, bedrijven en besturen de kwaliteitsvolle dienstverlening waar ze recht op hebben.

 

 

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive