BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
GRATIS DUURZAAMHEIDSMETER VOOR BEDRIJVENTERREINEN EN INDUSTRIËLE OF ECONOMISCHE SITES
< TERUG NAAR OVERZICHT

industrile_site.jpg

De duurzaamheidsmeter werd ontwikkeld in opdracht van het Agentschap Innoveren & Ondernemen om duurzaamheid meetbaar te maken voor industriële en economische sites en bedrijventerreinen in Vlaanderen. Een maatstaf om een score te plakken op duurzaamheid en om te ontdekken hoe u het doet in vergelijking met andere bedrijventerreinen. Zie het als een aanzet voor een duurzaamheidslabel. Scoort u goed? Dan maakt u uw project aantrekkelijker voor (internationale) investeerders en haalt u er dus commercieel voordeel uit. Een instrument om u te laten nadenken over duurzaamheid, om te kijken hoe u duurzame inspanningen kunt leveren voor uw specifieke projecten. De duurzaamheidsmeter is geschikt om projecten en bedrijventerreinen uniform te vergelijken. Daarnaast is het instrument flexibel genoeg om een bepaalde economische site afzonderlijk te beoordelen.

U kan de tool gratis downloaden via de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Klik hier >>

OKT 2016 - Vereenvoudiging vergunningsaanvraag

De Vlaamse Regering keurde op 27 november 2015 het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning goed. Op 23 februari 2016 werd het uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat de omgevingsvergunning binnen 1 jaar na publicatie van kracht wordt.

De omgevingsvergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Het moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming.

Door de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning worden tegelijk de stedenbouwkundige en milieuaspecten beoordeeld. De aanvragen worden ingediend bij één loket nl. het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde moet worden doorlopen.

Bovendien zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Er is geen vervaldatum meer.

Nog een belangrijke wijziging is de mogelijkheid tot het digitaal indienen van de aanvraag waarna de verdere behandeling ook digitaal gebeurt.

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive
Kortweg