BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Eerste zwerfvuilactie van Rond de Watertoren was succesvol
< TERUG NAAR OVERZICHT

Eerste zwerfvuilactie van Rond de Watertoren was succesvol

Niets slechter voor het milieu dan rondslingerend afval. Op vrijdag 17 september 2021 organiseerde Rond de Watertoren dan ook een eerste succesvolle zwerfvuilactie, en dat tijdens het weekend van World Cleanup DayIn Izones 4, 5 en 6 gingen 30 medewerkers van verschillende Rond de Watertoren-bedrijven de straat op.

De actie kaartte het belang van propere industriezones en een nette stad concreet aan. Schepen voor KMO/Industrie en Milieu, Filip Vervaeke vertelde erover: ‘Netheid maakt de omgeving en het leven en werken veel aangenamer en daar wil Stad Deinze samen met verschillende bedrijven samen voor ijveren. Deze samenwerking werkt aanstekelijk en het is fijn dat ondernemers zelf hier ook hun schouders onderzetten.’

Stad Deinze steunde de actie dan ook door het gratis ter beschikking stellen van materiaal zoals handschoenen, grijpers, vuilniszakken en fluovestjes. Ook bracht de stad gepersonaliseerde bermbordjes aan haalde ze het verzamelde zwerfvuil op. Na afloop werden de vrijwilligers getrakteerd bij Kip&Hip op kippensoep en een broodje.

De bedrijvenvereniging Rond de Watertoren is van plan om deze actie jaarlijks te herhalen en zo het bewustzijn rond zwerfafval te vergroten. De net aangebrachte bermbordjes moeten de passanten hieraan herinneren.

Beelden van de geslaagde actie zijn te zien via dit online album.


Pers in Het Laatste nieuws lees je hier.


IMG_1415.jpg


Huidige Omgevingsloket blijft van toepassing tot

1 januari 2018

Voor de Vlaamse Regering staan digitalisering en vereenvoudiging ten dienste van de samenleving en zijn ze geen doel op zich. Door de problemen met het digitaal loket voor bouwaanvragen kunnen de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen niet gegarandeerd worden op de voorziene datum van 1 juni. Omdat burgers, bedrijven en andere overheden niet het slachtoffer mogen worden van een onvoldoende performante toepassing werd volgens het decreet van 2 juni 2017 door de Vlaamse Regering  beslist om de streefdatum van 1 juni 2017 op te schuiven naar 1 januari 2018.

Die beslissing houdt in dat de huidige geldende regelgeving voor elk bestuur tot dan van toepassing blijft. Uiteraard wordt de continuïteit intussen verzekerd. De besturen die sinds 23 februari 2017 met de omgevingsvergunning werken, worden verder intensief ondersteund en de toepassing zal voortdurend verbeterd worden. De capaciteit van de toepassing wordt de komende maanden systematisch opgevoerd en verder afgestemd op de software van de lokale besturen. 

Via volgende link kan u de tekst van het van decreet vinden zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 1 januari 2018 garandeert de opdrachtnemer een performante, gebruiksvriendelijke toepassing met voldoende capaciteit en duidelijke communicatie tussen overheden en adviesinstanties. Op die manier krijgen burgers, bedrijven en besturen de kwaliteitsvolle dienstverlening waar ze recht op hebben.

 

 

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive