BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
De Prijkels verwelkomt 13 CO2-neutrale bedrijven
< TERUG NAAR OVERZICHT

 De Prijkels verwelkomt 13 CO2-neutrale bedrijven

De vraag naar gronden voor bedrijvigheid in Oost-Vlaanderen is erg groot. Daarom is de uitbreiding van 'ons' bedrijventerrein 'De Prijkels' met een netto verkoopbare oppervlakte van 55 ha een unicum in Oost-Vlaanderen. 

De uitbreiding is in totaliteit 96 ha, waarvan 55 ha netto ingevuld is aan bedrijfskavels. De overige 41 ha is ingericht met infrastructuur, fietsinfrastructuur en groenvoorzieningen met het oog op een duurzame ontwikkeling. 

Bij de invulling werd rekening gehouden met een gezonde mix tussen lokaal verankerde bedrijven en nieuwe bedrijven die spelen op regionaal niveau. 

Eind 2018 kochten reeds 3 bedrijven een perceel nl. het bedrijf Renson (95.431 m2 en goed voor een toekomstige tewerkstelling van 450 werknemers) uit Waregem, groep Monument (8.680 m2) uit Deinze en Spraying Systems (10.654 m2) uit Gent. 

Op donderdag 29 augustus 2019 werden de 13 bedrijven voorgesteld die een perceel kopen op de zone 'De Lob' of zone 'Zuidwest'.


Een overzicht van alle bedrijven met hun locatie:

ZUIDWEST
1 - Renson
2 - Creaplan
3 - Boons FIS
4 - De Groote
5 - Garden Consultants
6 - New Glass Technology
7 - Beddeleem
8 - Huurland
9 - Cartonnages Roland
10 - Dematra
11 - Monument
12 - Spraying Systems

DE LOB
13 - BX-Trade
14 - Sadel / SE Industries
15 - Rabotvins
16 - Dakota / Fixati
17 - Plastec


De uitvoering van de infrastructuurwerken is in een eindfase gekomen. De nieuwe wegen in de uitbreidingszone Zuidwest zijn in gebruik genomen. Ook de verbinding van de E3-laan met de Souverainestraat werd de voorbije maanden gerealiseerd. De fietspaden op de centrale as worden eerstdaags geasfalteerd.

De toewijs van de resterende percelen gebeurd gefaseerd en volgens vrijgave van de terreinen.  

uitbreiding_de_Prijkels_met_13_CO_neutrale_bedrijven.jpg

uitbreiding_de_Prijkels_met_13_CO_neutrale_bedrijven_ondernemers.jpg

OKT 2016 - Vereenvoudiging vergunningsaanvraag

De Vlaamse Regering keurde op 27 november 2015 het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning goed. Op 23 februari 2016 werd het uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat de omgevingsvergunning binnen 1 jaar na publicatie van kracht wordt.

De omgevingsvergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Het moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming.

Door de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning worden tegelijk de stedenbouwkundige en milieuaspecten beoordeeld. De aanvragen worden ingediend bij één loket nl. het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde moet worden doorlopen.

Bovendien zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Er is geen vervaldatum meer.

Nog een belangrijke wijziging is de mogelijkheid tot het digitaal indienen van de aanvraag waarna de verdere behandeling ook digitaal gebeurt.

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive
Containers Vindevogel