BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
De Prijkels verwelkomt 13 CO2-neutrale bedrijven
< TERUG NAAR OVERZICHT

 De Prijkels verwelkomt 13 CO2-neutrale bedrijven

De vraag naar gronden voor bedrijvigheid in Oost-Vlaanderen is erg groot. Daarom is de uitbreiding van 'ons' bedrijventerrein 'De Prijkels' met een netto verkoopbare oppervlakte van 55 ha een unicum in Oost-Vlaanderen. 

De uitbreiding is in totaliteit 96 ha, waarvan 55 ha netto ingevuld is aan bedrijfskavels. De overige 41 ha is ingericht met infrastructuur, fietsinfrastructuur en groenvoorzieningen met het oog op een duurzame ontwikkeling. 

Bij de invulling werd rekening gehouden met een gezonde mix tussen lokaal verankerde bedrijven en nieuwe bedrijven die spelen op regionaal niveau. 

Eind 2018 kochten reeds 3 bedrijven een perceel nl. het bedrijf Renson (95.431 m2 en goed voor een toekomstige tewerkstelling van 450 werknemers) uit Waregem, groep Monument (8.680 m2) uit Deinze en Spraying Systems (10.654 m2) uit Gent. 

Op donderdag 29 augustus 2019 werden de 13 bedrijven voorgesteld die een perceel kopen op de zone 'De Lob' of zone 'Zuidwest'.


Een overzicht van alle bedrijven met hun locatie:

ZUIDWEST
1 - Renson
2 - Creaplan
3 - Boons FIS
4 - De Groote
5 - Garden Consultants
6 - New Glass Technology
7 - Beddeleem
8 - Huurland
9 - Cartonnages Roland
10 - Dematra
11 - Monument
12 - Spraying Systems

DE LOB
13 - BX-Trade
14 - Sadel / SE Industries
15 - Rabotvins
16 - Dakota / Fixati
17 - Plastec


De uitvoering van de infrastructuurwerken is in een eindfase gekomen. De nieuwe wegen in de uitbreidingszone Zuidwest zijn in gebruik genomen. Ook de verbinding van de E3-laan met de Souverainestraat werd de voorbije maanden gerealiseerd. De fietspaden op de centrale as worden eerstdaags geasfalteerd.

De toewijs van de resterende percelen gebeurd gefaseerd en volgens vrijgave van de terreinen.  

uitbreiding_de_Prijkels_met_13_CO_neutrale_bedrijven.jpg

uitbreiding_de_Prijkels_met_13_CO_neutrale_bedrijven_ondernemers.jpg

Huidige Omgevingsloket blijft van toepassing tot

1 januari 2018

Voor de Vlaamse Regering staan digitalisering en vereenvoudiging ten dienste van de samenleving en zijn ze geen doel op zich. Door de problemen met het digitaal loket voor bouwaanvragen kunnen de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen niet gegarandeerd worden op de voorziene datum van 1 juni. Omdat burgers, bedrijven en andere overheden niet het slachtoffer mogen worden van een onvoldoende performante toepassing werd volgens het decreet van 2 juni 2017 door de Vlaamse Regering  beslist om de streefdatum van 1 juni 2017 op te schuiven naar 1 januari 2018.

Die beslissing houdt in dat de huidige geldende regelgeving voor elk bestuur tot dan van toepassing blijft. Uiteraard wordt de continuïteit intussen verzekerd. De besturen die sinds 23 februari 2017 met de omgevingsvergunning werken, worden verder intensief ondersteund en de toepassing zal voortdurend verbeterd worden. De capaciteit van de toepassing wordt de komende maanden systematisch opgevoerd en verder afgestemd op de software van de lokale besturen. 

Via volgende link kan u de tekst van het van decreet vinden zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 1 januari 2018 garandeert de opdrachtnemer een performante, gebruiksvriendelijke toepassing met voldoende capaciteit en duidelijke communicatie tussen overheden en adviesinstanties. Op die manier krijgen burgers, bedrijven en besturen de kwaliteitsvolle dienstverlening waar ze recht op hebben.

 

 

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive