BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Blikvangers en zwerfvuilacties moeten industrieterreinen proper imago bezorgen
< TERUG NAAR OVERZICHT

DSC_0004_Kopie.JPG


Deinze Industrie heeft op vijf locaties in drie verschillende bedrijventerreinen zogenaamde blikvangers geplaatst. Deze blikvangers en de tweemaandelijkse zwerfvuilacties door Demival moeten het proper imago van de bedrijventerreinen versterken.

Vijf blikvangers vangen afval op in de Karrewegstraat (De Prijkels), Clemence Dosschestraat en Filiersdreef (Deinze Noord), De Tonne en Europalaan (Rond de Watertoren). Een vraag die kwam van de ondernemers in die drie bedrijventerreinen zelf.

“Samen met deze blikvangers, die strategisch geplaatst werden in samenwerking met het stadsbestuur en de stedelijke dienst Omgeving, kiest Industrie Deinze ook voor een structurele oplossing voor zwerfvuil”, vertelt Yannic Demeyer van het ondernemersplatform.

“Aan tien portalen van de bedrijventerreinen zal gedurende het jaar zes keer een opkuis van groen en afval gebeuren. Medewerkers van Demival zullen die taak uitvoeren. Die opkuis zorgt voor een mooie entree in de verschillende bedrijventerreinen en geeft bijkomend een beter imago.”

Verder van invalswegen

Eerdere Deinse blikvangers in bijvoorbeeld deelgemeente Astene werden na enige tijd verwijderd door het stadsbestuur, omdat het toen net voor meer zwerfvuil zorgde.

“Dit is een andere situatie”, legt schepen van KMO en Industrie Norbert De Mey (Open VLD) uit. “Die blikvangers stonden dichtbij bewoners, waardoor er zelfs grof huisvuil belandde op die locaties. Deze zijn specifiek gericht op bezoekers van bedrijventerreinen, zoals uitrijdende vrachtwagenchauffeurs, fietsers en autobestuurders. Ze staan dan ook verder van grotere invalswegen zoals bijvoorbeeld de Kortrijksesteenweg.”

Zwerfvuil blijft altijd en overal een werkpunt, beseft De Mey. “Dit kadert in het actieplan Proper Deinze. Dat plan verwaterde wat, maar krijgt nu opnieuw een boost. Sensibilisering rond zwerfvuil mag immers niet verzwakken. Zodra dat gebeurt, merk je dat de zwerfvuilproblematiek opnieuw toeneemt”, aldus de schepen.

Jobbeurs

Naast deze zwerfvuilacties en blikvangers zet Deinze Industrie het komende jaar verder in op een dynamisch ondernemersveld.

“We werken verder aan het digitaal platform www.deinzeindustrie.be en organiseren in het voorjaar een netwerkmoment met een nog in te vullen thema. In samenwerking met de VDAB zal Deinze Industrie in het najaar ook een jobbeurs op poten zetten”, zegt Yannic Demeyer nog.

 (artikel Het Nieuwsblad - 23.1.2018 - Laurens Van Heuverswijn )

OKT 2016 - Vereenvoudiging vergunningsaanvraag

De Vlaamse Regering keurde op 27 november 2015 het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning goed. Op 23 februari 2016 werd het uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat de omgevingsvergunning binnen 1 jaar na publicatie van kracht wordt.

De omgevingsvergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Het moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming.

Door de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning worden tegelijk de stedenbouwkundige en milieuaspecten beoordeeld. De aanvragen worden ingediend bij één loket nl. het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde moet worden doorlopen.

Bovendien zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Er is geen vervaldatum meer.

Nog een belangrijke wijziging is de mogelijkheid tot het digitaal indienen van de aanvraag waarna de verdere behandeling ook digitaal gebeurt.

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive
Kortweg