BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Blikvangers en zwerfvuilacties moeten industrieterreinen proper imago bezorgen
< TERUG NAAR OVERZICHT

DSC_0004_Kopie.JPG


Deinze Industrie heeft op vijf locaties in drie verschillende bedrijventerreinen zogenaamde blikvangers geplaatst. Deze blikvangers en de tweemaandelijkse zwerfvuilacties door Demival moeten het proper imago van de bedrijventerreinen versterken.

Vijf blikvangers vangen afval op in de Karrewegstraat (De Prijkels), Clemence Dosschestraat en Filiersdreef (Deinze Noord), De Tonne en Europalaan (Rond de Watertoren). Een vraag die kwam van de ondernemers in die drie bedrijventerreinen zelf.

“Samen met deze blikvangers, die strategisch geplaatst werden in samenwerking met het stadsbestuur en de stedelijke dienst Omgeving, kiest Industrie Deinze ook voor een structurele oplossing voor zwerfvuil”, vertelt Yannic Demeyer van het ondernemersplatform.

“Aan tien portalen van de bedrijventerreinen zal gedurende het jaar zes keer een opkuis van groen en afval gebeuren. Medewerkers van Demival zullen die taak uitvoeren. Die opkuis zorgt voor een mooie entree in de verschillende bedrijventerreinen en geeft bijkomend een beter imago.”

Verder van invalswegen

Eerdere Deinse blikvangers in bijvoorbeeld deelgemeente Astene werden na enige tijd verwijderd door het stadsbestuur, omdat het toen net voor meer zwerfvuil zorgde.

“Dit is een andere situatie”, legt schepen van KMO en Industrie Norbert De Mey (Open VLD) uit. “Die blikvangers stonden dichtbij bewoners, waardoor er zelfs grof huisvuil belandde op die locaties. Deze zijn specifiek gericht op bezoekers van bedrijventerreinen, zoals uitrijdende vrachtwagenchauffeurs, fietsers en autobestuurders. Ze staan dan ook verder van grotere invalswegen zoals bijvoorbeeld de Kortrijksesteenweg.”

Zwerfvuil blijft altijd en overal een werkpunt, beseft De Mey. “Dit kadert in het actieplan Proper Deinze. Dat plan verwaterde wat, maar krijgt nu opnieuw een boost. Sensibilisering rond zwerfvuil mag immers niet verzwakken. Zodra dat gebeurt, merk je dat de zwerfvuilproblematiek opnieuw toeneemt”, aldus de schepen.

Jobbeurs

Naast deze zwerfvuilacties en blikvangers zet Deinze Industrie het komende jaar verder in op een dynamisch ondernemersveld.

“We werken verder aan het digitaal platform www.deinzeindustrie.be en organiseren in het voorjaar een netwerkmoment met een nog in te vullen thema. In samenwerking met de VDAB zal Deinze Industrie in het najaar ook een jobbeurs op poten zetten”, zegt Yannic Demeyer nog.

 (artikel Het Nieuwsblad - 23.1.2018 - Laurens Van Heuverswijn )

Huidige Omgevingsloket blijft van toepassing tot

1 januari 2018

Voor de Vlaamse Regering staan digitalisering en vereenvoudiging ten dienste van de samenleving en zijn ze geen doel op zich. Door de problemen met het digitaal loket voor bouwaanvragen kunnen de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen niet gegarandeerd worden op de voorziene datum van 1 juni. Omdat burgers, bedrijven en andere overheden niet het slachtoffer mogen worden van een onvoldoende performante toepassing werd volgens het decreet van 2 juni 2017 door de Vlaamse Regering  beslist om de streefdatum van 1 juni 2017 op te schuiven naar 1 januari 2018.

Die beslissing houdt in dat de huidige geldende regelgeving voor elk bestuur tot dan van toepassing blijft. Uiteraard wordt de continuïteit intussen verzekerd. De besturen die sinds 23 februari 2017 met de omgevingsvergunning werken, worden verder intensief ondersteund en de toepassing zal voortdurend verbeterd worden. De capaciteit van de toepassing wordt de komende maanden systematisch opgevoerd en verder afgestemd op de software van de lokale besturen. 

Via volgende link kan u de tekst van het van decreet vinden zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 1 januari 2018 garandeert de opdrachtnemer een performante, gebruiksvriendelijke toepassing met voldoende capaciteit en duidelijke communicatie tussen overheden en adviesinstanties. Op die manier krijgen burgers, bedrijven en besturen de kwaliteitsvolle dienstverlening waar ze recht op hebben.

 

 

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive