BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Biobased Business Development Dag
< TERUG NAAR OVERZICHT

De transitie naar een meer duurzame, circulaire economie is volop aan de gang. Waterstof is daarbij zeer geschikt, als alternatief voor brandstoffen, als energiebuffer en als netstabilisator. Ook voor uw bedrijf liggen hier mogelijkheden. Mis deze niet en ontdek de resultaten en opportuniteiten voor waterstof in Oost-Vlaanderen tijdens een studiedag op 7 november.

Bekijk hier het programma en schrijf in »

 

 

grenzeloos-biobased-ondernemen-affiche.jpg

 

Om de samenwerking tussen biobased bedrijven te stimuleren en de biobased economie verder te bevorderen, vindt op 23 november de Biobased Business Development Dag plaats. Dit is hét jaarlijkse netwerkevent voor en door bedrijven die actief zijn op het gebied van biobased. Er worden inspirerende voorbeelden getoond van bedrijven die elkaar hebben gevonden, er zijn thematische workshops en een producten- en projectenmarkt. Door de Vlaams-Nederlandse samenwerking kunnen ondernemers ook over de grens kijken naar mogelijke samenwerkingsverbanden.

Blokkeer nu al uw agenda en vind hier alle info  »

OKT 2016 - Vereenvoudiging vergunningsaanvraag

De Vlaamse Regering keurde op 27 november 2015 het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning goed. Op 23 februari 2016 werd het uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat de omgevingsvergunning binnen 1 jaar na publicatie van kracht wordt.

De omgevingsvergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Het moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming.

Door de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning worden tegelijk de stedenbouwkundige en milieuaspecten beoordeeld. De aanvragen worden ingediend bij één loket nl. het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde moet worden doorlopen.

Bovendien zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Er is geen vervaldatum meer.

Nog een belangrijke wijziging is de mogelijkheid tot het digitaal indienen van de aanvraag waarna de verdere behandeling ook digitaal gebeurt.

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive
Kortweg