BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Biobased Business Development Dag
< TERUG NAAR OVERZICHT

De transitie naar een meer duurzame, circulaire economie is volop aan de gang. Waterstof is daarbij zeer geschikt, als alternatief voor brandstoffen, als energiebuffer en als netstabilisator. Ook voor uw bedrijf liggen hier mogelijkheden. Mis deze niet en ontdek de resultaten en opportuniteiten voor waterstof in Oost-Vlaanderen tijdens een studiedag op 7 november.

Bekijk hier het programma en schrijf in »

 

 

grenzeloos-biobased-ondernemen-affiche.jpg

 

Om de samenwerking tussen biobased bedrijven te stimuleren en de biobased economie verder te bevorderen, vindt op 23 november de Biobased Business Development Dag plaats. Dit is hét jaarlijkse netwerkevent voor en door bedrijven die actief zijn op het gebied van biobased. Er worden inspirerende voorbeelden getoond van bedrijven die elkaar hebben gevonden, er zijn thematische workshops en een producten- en projectenmarkt. Door de Vlaams-Nederlandse samenwerking kunnen ondernemers ook over de grens kijken naar mogelijke samenwerkingsverbanden.

Blokkeer nu al uw agenda en vind hier alle info  »

Huidige Omgevingsloket blijft van toepassing tot

1 januari 2018

Voor de Vlaamse Regering staan digitalisering en vereenvoudiging ten dienste van de samenleving en zijn ze geen doel op zich. Door de problemen met het digitaal loket voor bouwaanvragen kunnen de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen niet gegarandeerd worden op de voorziene datum van 1 juni. Omdat burgers, bedrijven en andere overheden niet het slachtoffer mogen worden van een onvoldoende performante toepassing werd volgens het decreet van 2 juni 2017 door de Vlaamse Regering  beslist om de streefdatum van 1 juni 2017 op te schuiven naar 1 januari 2018.

Die beslissing houdt in dat de huidige geldende regelgeving voor elk bestuur tot dan van toepassing blijft. Uiteraard wordt de continuïteit intussen verzekerd. De besturen die sinds 23 februari 2017 met de omgevingsvergunning werken, worden verder intensief ondersteund en de toepassing zal voortdurend verbeterd worden. De capaciteit van de toepassing wordt de komende maanden systematisch opgevoerd en verder afgestemd op de software van de lokale besturen. 

Via volgende link kan u de tekst van het van decreet vinden zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Op 1 januari 2018 garandeert de opdrachtnemer een performante, gebruiksvriendelijke toepassing met voldoende capaciteit en duidelijke communicatie tussen overheden en adviesinstanties. Op die manier krijgen burgers, bedrijven en besturen de kwaliteitsvolle dienstverlening waar ze recht op hebben.

 

 

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive