BEKIJK ONZE 6 PIJLERS:
Ruimte en Milieu

Ruimte

Ondernemers hebben ruimte nodig om te kunnen ondernemen. Letterlijk. Fysieke ruimteOnderstaande informatie geeft meer inzicht tot kanalen om beschikbare gronden, panden, ….. te verkrijgen.  


Kaart van ruimtegebruik in Deinze

Zoom in op het perceel waarvan je in detail wilt bekijken hoe de ruimte gebruikt wordt.

Legende:

legende-geopunt03.jpg

 

Contact bij Agentschap Innovatie en Ondernemen

Claudia De Gryze – claudia.degryze@vlaio.be en Els De Lombaerde – els.delombaerde@vlaio.be - 09.267.40.00 

 

Nieuws over ruimte

 

Milieu

Deinze Drijfkracht coördineert inzamelingen van afval, onderzoekt mogelijkheden voor alternatieve energiebronnen, informeert over energiebesparende maatregelen, werkt aan de beeldkwaliteit van de bedrijventerreinen, zorgt voor biodiversiteit bij bedrijven, …

Suggesties

U heeft nieuws dat op deze pagina hoort te staan? Vul het formulier hieronder in en wij bekijken om uw nieuws zo snel mogelijk hier te plaatsen.


 

OKT 2016 - Vereenvoudiging vergunningsaanvraag

De Vlaamse Regering keurde op 27 november 2015 het uitvoeringsbesluit voor de omgevingsvergunning goed. Op 23 februari 2016 werd het uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit betekent dat de omgevingsvergunning binnen 1 jaar na publicatie van kracht wordt.

De omgevingsvergunning komt er als antwoord op de vraag naar vlottere procedures. Het moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en een betere besluitvorming.

Door de integratie van de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning worden tegelijk de stedenbouwkundige en milieuaspecten beoordeeld. De aanvragen worden ingediend bij één loket nl. het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde moet worden doorlopen.

Bovendien zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Er is geen vervaldatum meer.

Nog een belangrijke wijziging is de mogelijkheid tot het digitaal indienen van de aanvraag waarna de verdere behandeling ook digitaal gebeurt.

Meer informatie kan u raadplegen op de website www.omgevingsloket.be.


Onze partners

Johan De Smet
Demival
Bank Van Breda
Progressive
Containers Vindevogel